Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest to analiza techniczno-ekonowmiczna, która ma na celu poznanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Opracowanie to obrazuje zakres analizy, parametry ekonomiczne i techniczne wynikające z badania potencjalnych możliwości oszczędności energii. Dodatkowo przedstawia nakłady niezbędne do zrealizowania inwestycji, obejmuje jednocześnie założenia do projektu.

Audyt energetyczny przeprowadza się na potrzeby inwestycji termomodernizacyjnych finansowanych przez:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego
2. Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
3. Wojewódzkie Fundusze Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
4. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
5. inne fundusze zagraniczne


Wykonane audyty podlegają weryfikacji przez niezależnych weryfikatorów pod względem poprawności ich wykonania, nasze audyty zostały pozytywnie zweryfikowane i zagwarantowały uzyskanie premii termomodernizacyjnej lub innego preferencyjnego finansowania.

Audyty energetyczne wykonuje się dla: budynków, źródeł ciepła sieci cieplnych.

Nasza oferta obejmuje wykonanie takich opracowań.