Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Image Format

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest to analiza techniczno-ekonowmiczna, która ma na celu poznanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Czytaj więcej

Slideshow Format

Audyt oświetlenia

Audyt oświetlenia zawiera ocenę aktualnego stanu systemu oświetlenia oraz wskazuje możliwe do zastosowania i przedsięwzięcia modernizacyjne.

Czytaj więcej

img_3

Audyt efektywności energetycznej

Opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji.

Czytaj więcej