Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska

Oferujemy Państwu wykonanie:

 • audytów energetycznych
 • audytów oświetleniowych
 • audytów efektywności energetycznej
 • audytów efektywności ekologicznej
 • opracowanie wniosków do instytucji finansujących oraz opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej
 • opinii ornitologicznej
 • oszacowanie nakładów inwestycyjnych poszczególnych przedsięwzięć
 • oszacowanie planowanego efektu ekologicznego
 • rozliczenie osiągniętego efektu ekologicznego
 • weryfikację projektów dobór i ocenę opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii
 • opracowanie Planu Zarządzania Środowiskiem w postaci listy kontrolnej lub oceny oddziaływania na środowiskopozyskanie decyzji środowiskowych
 • pozyskanie pozwoleń wodnoprawnych
 • weryfikację projektu technicznego
 • doradztwo na etapie projektowania i wykonawstwa domu energooszczędnego
 • potwierdzenie standardu energetycznego wykonanego projektu

Audyt

jest to analiza techniczno-ekonowmiczna, która ma na celu poznanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej wymagane są do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i składana jest wraz z projektem budowlanym, najczęściej przez architekta.

Wnioski do instytucji finansujących

Nasza firma we współpracy z zespołem specjalistów zajmuje się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.

Dopłaty do domów energooszczędnych

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).
Image Format

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest to analiza techniczno-ekonowmiczna, która ma na celu poznanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Czytaj więcej

Slideshow Format

Audyt oświetlenia

Audyt oświetlenia zawiera ocenę aktualnego stanu systemu oświetlenia oraz wskazuje możliwe do zastosowania i przedsięwzięcia modernizacyjne.

Czytaj więcej

img_3

Audyt efektywności energetycznej

Opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji.

Czytaj więcej

v