Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Audyt energetyczny

Firma nasza we współpracy z zespołem specjalistów zajmuje się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami: w części ekologiczno-technicznej, finansowej, Planu Zarządzania Środowiskiem w postaci listy kontrolnej lub oceny oddziaływania na środowisko, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych ,pozwoleń wodnoprawnych, audytów energetycznych, oświetleniowych, opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej, opinii ornitologicznej. Oferujemy również ocenę posiadanej dokumentacji wraz z doradztwem odnośnie planowanej inwestycji pod kątem możliwości otrzymania dofinansowania wraz z oszacowaniem nakładów i możliwej dotacji.

Po zakończonej inwestycji oferujemy rozliczenie zadania wraz z osiągniętym efektem ekologicznym.