Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska

Firma Techniczna Obsługa Inwestycji rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku od momentu wprowadzania obowiązku wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Byliśmy pierwszymi wykonawcami charakterystyk energetycznych budynków, do tej pory wykonaliśmy ich kilkaset.

Równolegle rozpoczęliśmy wykonywanie audytów energetycznych, co pomogło naszym klientom pozyskanie dofinansowania. Wszystkie nasze weryfikowane audyty zostały pozytywnie zaopiniowane.

Wykonywane opracowania były o zróżnicowanym stopniu trudności z układami chłodzenia, kilkoma strefami grzania i różnym stopniu dziennego wykorzystania.

Opracowujemy niezbędną dokumentację z zakresu ochrony środowiska, wnioski do pozwoleń oraz do dofinansowania, analizy zastosowania odnawialnych źródeł energii, obliczenia planowanego i weryfikację osiągniętego efektu ekologicznego, badania termowizyjne. Świadczymy usługi doradcze oraz nadzory nad wykonaniem prac termomodernizacyjnych.

Uprawnienia zawodowe:
Uprawnienia budowlane nr 163/Sz/91
Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej MI 2088
Uprawnienia do weryfikacji dopłat do domów energooszczędnych W041
Członek zwyczajny Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w Warszawie - Nr 1261
Lista referencyjna audytorów ZAE, województwo lubelskie - pozycja nr 355