Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Audyt energetyczny

Audyt oświetlenia zawiera ocenę aktualnego stanu systemu oświetlenia oraz wskazuje możliwe do zastosowania i przedsięwzięcia modernizacyjne, ich zakres, parametry techniczne i ekonomiczne, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia efektywności ekonomicznej.

Audyt obejmuje analizy dotyczące oświetlenia stosowanego w firmie. Może to być oświetlenie biurowe jak i techniczne.

W audycie tym dokonuje się inwentaryzacji i oceny oświetlenia obiektu. Następnie proponowane są rozwiązania modernizacji układu. Wymiana oświetlenia wbudowanego jest kosztem kwalifikowanym w niektórych programach termomodernizacyjnych.

W ramach audytu podstawowego wykonywane są następujące czynności:
• analiza możliwych rozwiązań
• przygotowanie propozycji modernizacji oświetleniowych poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, systemów automatycznego sterowania parametrami oświetlenia, wprowadzenie racjonalizacji czasu załączania oświetlenia i sekcji oświetleniowych.

Wdrożenie zalecanych modernizacji systemu oświetlenia i połączenie go z innymi rozwiązaniami może przynieść oszczędności przekraczające nawet 40% kosztów energii elektrycznej.