Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Audyt energetyczny

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).  Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę, zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

Wysokość dofinansowanie wyniesie:

1) dla budownictwa jednorodzinnego:
30000 zł dla standardu 40 kWh/m2/a
50000 zł dla standardu 15 kWh/m2/a
2) dla budownictwa wielorodzinnego:
11000 zł dla standardu 40 kWh/m2/a 16000 zł dla standardu 15 kWh/m2/a

Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
niższych kosztów eksploatacji budynku,
podniesienia wartości budynku.

Okres obowiązywania programu przewidywany jest na lata 2013-2018, a jego planowany budżet wynosi 300 milionów złotych. Celem programu ma być wsparcie budownictwa energooszczędnego w Polsce i uniknięcie emisji ok. 50 000 ton CO2 rocznie.