Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Techniczna Obsługa Inwestycji mgr inż. Marzena Lewandowska
Audyt energetyczny

Audyt efektywności energetycznej (według Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r) to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej składa się z szeregu czynności, mających na celu:
identyfikację źródeł generujących straty energii, egzergii i czynnika w obiegu
określenie rzeczywistego poziomu odniesienia w stosunku do aktualnych rozwiązań technicznych w tej dziedzinie
przedstawienie propozycji przedsięwzięć dla minimalizacji zidentyfikowanych strat
wykonanie uproszczonej analizy dla określenia podstawowych wskaźników ekonomicznych zaproponowanych przedsięwzięć


Audyt energetyczny:
jest elementem koniecznym dla uzyskania świadectw efektywności energetycznej
jest działaniem uzasadnionym ekonomicznie w procesie obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw

Wdrożenie zalecanych modernizacji systemu oświetlenia i połączenie go z innymi rozwiązaniami może przynieść oszczędności przekraczające nawet 40% kosztów energii elektrycznej.

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wprowadza system białych certyfikatów, stanowiący wsparcie dla inwestycji proefektywnościowych, dla których trzeba będzie wykazać się osiągnięciem zakładanej oszczędności energii. Aby udowodnić uzyskanie oszczędności, konieczne będzie wykonanie audytu energetycznego wejściowego, pozwalającego na określenie spodziewanych oszczędności, a po wykonaniu działań proefektywnościowych - audytu sprawdzającego.

Audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła powinien zawierać „ocenę efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz innego indywidualnego źródła ciepła wytwarzającego i dostarczającego ciepło do obiektu budowlanego, ze wskazaniem, który sposób dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną” (wg Ustawy o efektywności energetycznej).

Źródło: http://www.bialecertyfikaty.com.pl/audyt-efektywnosci-energetycznej